ErgebnisseSektion: Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3029 19 159.421 190 871 19.18% 120 -24.73% 70
2. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2365 16 147.813 214 704 44.78% 118 -20.17% 96
3. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2391 16 149.438 193 801 29.15% 127 -15.01% 66
4. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1428 11 129.818 148 652 14.01% 109 -16.04% 39
5. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3187 19 167.737 200 903 19.23% 125 -25.48% 75

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2021-10-05
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Johann FLEISCHHACKER (255) 134 143 166 156 187 786 157.200
Peter DWORSCHAK (261) 155 123 118 135 157 688 137.600
Hansi MIGLES (2054) 150 159 158 193 136 796 159.200
Gerhard WINKLER (359) 166 182 163 183 143 837 167.400
Mannschaftsergebnis: 605607605667623 3107 155.350
Reserve:
Walter KOLLMANN (275) 128 109 147 120 148 652 130.400
Runde: 2 Datum: 2022-03-07
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Johann FLEISCHHACKER (255) 157 173 174 190 139 833 166.600
Peter DWORSCHAK (261) 118 138 138 151 159 704 140.800
Hansi MIGLES (2054) 128 138 130 157 175 728 145.600
Gerhard WINKLER (359) 182 166 200 168 176 892 178.400
Mannschaftsergebnis: 585615642666649 3157 157.850
Runde: 3 Datum: 2022-03-08
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Johann FLEISCHHACKER (255) 135 145 151 --- --- 431 143.667
Peter DWORSCHAK (261) 167 161 132 --- --- 460 153.333
Walter KOLLMANN (275) 130 130 136 --- --- 396 132.000
Gerhard WINKLER (359) 166 162 158 --- --- 486 162.000
Mannschaftsergebnis: 59859857700 1773 147.750
Runde: 4 Datum: 2022-05-03
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Gerhard WINKLER (359) 138 125 166 --- --- 429 143.000
Johann FLEISCHHACKER (255) 120 170 171 --- --- 461 153.667
Hansi MIGLES (2054) 127 149 153 --- --- 429 143.000
Peter DWORSCHAK (261) 214 156 143 --- --- 513 171.000
Mannschaftsergebnis: 59960063300 1832 152.667
Runde: 5 Datum: 2022-05-10
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Johann FLEISCHHACKER (255) 184 144 190 --- --- 518 172.667
Walter KOLLMANN (275) 134 129 117 --- --- 380 126.667
Hansi MIGLES (2054) 160 145 133 --- --- 438 146.000
Gerhard WINKLER (359) 192 184 167 --- --- 543 181.000
Mannschaftsergebnis: 67060260700 1879 156.583


Scroll to Top